Párovanie platieb prostredníctvom importovaného XML výpisu

Predkontovanie a párovanie platieb prostredníctvom importovaného XML výpisu je možné v module podvojné účtovníctvo.

Pri importe výpisov z HB je potrebné mať správne nastavený adresár na import výpisov z HB. Nastavenie adresára pre import výpisov je popísaný v článku parametre banky

Pred samotným importom výpisu je potrebné si skontrolovať v akom formáte bankový výpis banka poskytuje.

 

Príklad:  

Úhrada preddavku na daň zo závislej činnosti za mesiac 12/2018 (DU Žilina) v sume      1 396,62€

PU - banka - výber banky - import výpisov z HB

banka_-_import_z_hb.png

 

Po importe výpisu z HB sa natiahnu rôzne pohyby na účte. Je potrebné si zadať hromadné párovanie platieb.

Hromadné párovanie spáruje platby podľa VS a čiastky  v salde. Toto párovanie sa zobrazí červeným X za stĺpcom zhoda párovania. V tomto prípade je možné vymazať úhradu a priradiť k inej platbe.

obr._import_XML.png 

Párovanie platieb podľa textu

Pri texte na položke výpisu je možné nastaviť text podľa, ktorého sa budú platby párovať. Ak sa zadá text: Zilina Daň zo ZČ* - znamená, že platbu bude párovať podľa tohto textu po hviezdičku. Program ponúkne všetky možnosti s týmto textom aj s iným textom za hviezdičkou. V tomto prípade ponúkne možnosť Zilina Daň zo ZČ 12/2018.

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk