Číselníky - Predkontácie

Predkontácie sa v programe nachádzajú v module podvojné účtovníctvo. 

Predkontácie slúžia v programe na rýchlejšie a pohodlnejšie účtovanie. Po vybratí predkontácie v banke alebo v pokladni, program automaticky vyplní analytický účet a popis.  Predkontácie môže užívateľ vytvárať, dopĺňať, upravovať podľa potrieb. 

predkont_cie.png

nov__predkont_cia.png

Kód - označenie predkontácií, na kód sa môžu použiť čísla aj písmená

Názov - označenie predkontácie - napr. "VF-úhrada"

Platná pre modul - je možné si nastaviť, že daná predkontácia bude platná len v určitom module, či už pokladňa, banka, odporúčame si zvoliť platnú pre všetky moduly.

Účet - zadáva sa účet, ktorý sa použije na danú predkontáciu,

HS - zadáva sa hospodárske stredisko

Zápis do salda - v prípade ak predkontácia sa nemá zapisovať do salda vyberie sa možnosť žiadna, ak sa jedná o typ úhrady zápis do salda bude úhrada, ak sa jedná o vytvorenie hlavičky v salde, (ktorý sa následne uhradí) vyberie sa možnosť predpis

 

Po uložení predkontácie je predkontácia ponúknutá pri zápise jednotlivých dokladov. 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk