Rekapitulácia

Rekapitulácia slúži na kontrolu zásob pri účtovaní typom A.

V priebehu účtovného obdobia sa jednotlivé časti obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtu 111xxx alebo na ťarchu účtu 131xxx so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacíh vzťahov poprípade na finančných účtoch.

Rekapitulácia sa nachádza v module OASIS - sklady a karty - rekapitulácia

2019-09-11_12-30-19.png

Voľbou rekapitulácia sa otvorí okno so všetkými skladovými kartami. Kontrola skladových kariet sa vykonáva cez tlač.

2019-09-11_12-34-43.png

Pri tlačovej zostave je dôležité si vybrať voľbu rekapitulácia skladu  a zadať správny výber pre tlač.

Vyberá sa:

Tlačová zostava rekapitulácia (posledná strana rekapitulácie) 

2019-09-11_12-43-32.png

Následne sa robí krížová kontrola na základe tlačovej zostavy: Výdaj po dokladoch

2019-09-11_12-49-41.png

2019-09-11_12-52-57.png

Hodnota z rekapitulácie Výdaj externý = Výdaj po dokladoch (Výdaj v priemerných cenách)

Hodnota z rekapitulácie Výdaj externý v predajných cenách = Výdaj po dokladoch (Výdaj DL v predajných cenách)  

 

Tlačová zostava príjem po dokladoch.

2019-09-11_12-57-29.png

2019-09-11_12-59-09.png

Hodnota z rekapitulácie Príjem externý = Príjem po dokladoch (Príjem s ON)

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk