Katalóg

Katalóg sa nachádza v module OASIS. Katalóg v programe predstavuje zoznam všetkých skladových kariet a neskladových položiek, ktoré sa v systéme nachádzajú. Katalóg je nadskupina pre skladové karty/neskladové položky.

Položky do katalógu je možné nahrať aj bez zavedenia skladovej karty/neskladovej položky.

Katalóg sa nachádza v časti OASIS - sklady a karty - katalóg 

2019-07-18_13-54-37.png

2019-07-18_13-51-07.png

Je potrebné si vyplniť všetky potrebné údaje, ktoré chcete aby na karte katalógu boli. Je podstatné vyplniť všetky potrebné údaje z dôvodu, presunu z katalógu na skladovú kartu. Po uložení v katalógu sa vytvorí skladová karta a to v prípade ak v nastaveniach skladu je voľba automatické zavedenie z katalógu na skladovú kartu. 

2019-07-18_13-53-02.png

Číslo - číselné označenie 

EAN - European Article Number, skr. EAN, je druh čiarových kódov. Na karte je možné zadať viac EAN kódov.

Názov - slovné označenie 

Skupina - možnosť zaradiť do materiálových a tovarových skupín ("nadskupina skladových kariet")

Colný sadzobník - je externý sadzobník uplatňovaný na výrobky dovážané a vyvážané do Európskej únie. 

Hlavná MJ - hlavná merná jednotka, ktorá bude používaná (ks, kg, l,...) Hlavné merné jednotky je možné dopĺňať, upraviť.

DPH - sadzba DPH na skladovej karte,

POZOR: Pri zozname položiek v katalógu, ktoré spadajú pod komodity je nutné mať zadané 20% 

Objem - celkový objem vyjadrený  v m3

Hmotnosť - celková hmotnosť vyjadrená v kg

 

Doplnkové údaje:

2019-07-18_14-15-02.png

Názov 2, Názov 3 - Ďalšie podrobnejšie názvy

Katalógové číslo

JKPOV - číslo výrobku podľa jednotnej klasifikácie produktov

Oddelenie 

Dodávateľ - zadáva sa dodávateľ daného tovaru/materiálu

Prevádzka - Prevádzka dodávateľa

Výrobca - výrobca tovaru/materiálu

Zľavy - je možnosť neuplatňovať, neuplatňovať zľavy ak je množstevná

Prepočet MJ pre tlač štítkov

Evidovať výrobné čísla - v prípade ak je v module OASIS zapnutá voľba výrobné čísla je možné si vybrať voľbu evidovať výrobné čísla.

 

Predajné ceny:

2019-07-18_14-16-13.png

Pole priemerná cena nie je sprístupnené, nakoľko priemerná cena sa prepočítava  

Nákupná cena - nákupnú cenu je možné zadávať bez DPH.

V záložke Predajné ceny je možné si nastaviť predajné ceny na položke katalógu. Je možné si nastaviť predajnú cenu podľa:

  •  %prirážky - v tomto prípade stačí zadať % prirážky a program dopočíta cena bez DPH, aj cenu s DPH
  • ceny bez DPH - v tomto prípade stačí zadať cenu bez DPH a program dopočíta %prirážku

 

MJ, balenia a obaly - Ďalšie merné jednotky

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk