Faktúry došlé - (typ dokladu 100-00 príjem externý) - nákup stoličiek na sklad

V tomto prípade sa jedná o nákup tovaru na sklad, kde sa tovar príjme na sklad. Tovar sa nakupuje z tuzemska.

Príklad:

Nákup 10 ks stoličiek od spoločnosti Nábytok, s.r.o. z tuzemska 

  • 1 ks - cena bez DPH 120,-€
  • 1 ks - DPH 24,-€
  • 1 ks - cena s DPH 134,-€ 

OASIS - Faktúry - Faktúry došlé - nový záznam

_vod.png

 

nov__z_znam.png

fakt_ra.png

Základné údaje:

Dodávateľ - vyberie sa dodávateľ, ak je dodávateľ v databáze spoločnosti, pri výbere sa dopíšu všetky potrebné údaje, ktoré sú zapísané na danom obchodnom partnerovi. Prípadne ak tam údaje nie sú je ich možné dopísať, poprípade zmeniť. 

Typ dokladu - v tomto prípade sa jedná o typ dokladu 100-00 príjem externý - nákup z tuzemska. Na základne výberu sa ťahajú údaje potrebné do výkazov DPH 

číslo pre KV - údaj, ktorý sa zobrazí v príslušnom riadku kontroleho výkazu,

účtovné plnenie - dátum týkajúci sa skladových pohybov, týmto dátumom to vstupe do účtovného denníka

daňové plnenie - dátum ovplyvňuje výkaz DPH a kontrolny výkaz a súhrnný výkaz,

vystavené - dátum vystavenia faktúry,

prijaté - dátum dôležitý pre výkaz DPH. Tieto dátumy sa týkajú daňových a účtovných vecí

splatnosť - dátum splatnosti faktúry

účet FA - účet faktúry, pri prijatých faktúrach sa jedná o stranu D pri účtovnej kontácii. Tento účet sa ťahá vždy pri výbere typu dokladu. Stranu MD účtovnej kontácie budú tvoriť jednotlivé položky na faktúre. 

HS - ak je potrebné hospodárske stredisko vyberie sa táto voľba

 

Položky na faktúre

polo_ka.png

Sklad na ktorý sa tovar bude prijímať, je potrebné vytvoriť

položky - nový záznam - výber skladu 

2019-07-10_14-39-07.png

Na zapísanie tovaru si vyberieme sklad 20 - kancelársky nábytok a potvrdíme výber

v_ber_skladu_1.png

Založíme si novú skladovú kartu (v sklade 20 kancelársky nábytok) vytvoríme skladovú kartu kancelárska stolička.

 

Po výbere skladovej karty je potrebné zapísať počet ks na položke faktúry.

vybratie_polo_iek.png

Po potvrdení položiek sa otvorí dialógové okno s ponukou predkontácie.

2019-07-10_14-43-11.png

Takto je možné pridávať ďalšie a ďalšie položky na faktúru. Po zápise poslednej položky je potrebné dať faktúru uložiť. V tomto momente je doklad zapísaný v systéme. 

 

Jednotlivé záložky na spodnej časti dialógového okna faktúr

polo_ky.png

sum_r.png

dph.png

úhrady - v prípade úhrady faktúry je v tejto záložke zapísaná/né úhrady.

_hrada_sklad.png

Kontácia FA - záložka kontácia faktúry

kont_cia_fa.png

Kontácia skladu - záložka kontácie skladu 

kont_cia_skladu.png

Obstarávacie náklady - ak faktúra zahŕňa aj obstarávacie náklady v tejto záložke budú zapísané

ON.png

Objednávky - ak je na faktúru naviazaná objednávka v záložke Objednávky bude zapísané číslo a údaje z objednávky

obj.png

 

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk